Kwaliteit en certificeringen

Op basis van onze visie op leren, onze werkwijze en de inzet van de juiste trainer bereiken wij een duurzaam en geborgd resultaat. Een programma van Schoonderwoerd wordt opgebouwd vanuit een directe aansluiting op jouw situatie en leerwensen. Je krijgt vanuit een kwalitatief hoogwaardig programma een persoonlijke training. Wat je leert kun je blijvend toepassen.

Visie op leren

Dit resultaat maken wij waar op basis van onze visie op leren. Uitgangspunten zijn jouw kwaliteiten en wat je verder kunt ontwikkelen. Wij houden je regelmatig de spiegel voor. Jouw bewustzijn groeit. Je maakt eigen keuzes om richting te geven aan het leren. Door toepassing van nieuwe inzichten en gedrag bereik je een blijvende verandering. Je leert vooral door doen, door ervarend leren.

Werkwijze

Je brengt jouw eigen leerwensen en praktijksituatie in. Je betrekt jouw collega’s bij je leerproces, zodat de vertaling en toepassing gemakkelijker wordt. Je krijgt overzichtelijke theoretische kapstokken en oefent veel. De deelnemers geven elkaar feedback om het leren te bevorderen. Wij werken altijd vanuit vertrouwelijkheid en wederzijds respect en vragen dat ook van de deelnemers.

Binnen Schoonderwoerd zijn trainers actief met, onder andere, certificeringen in AB-NLP, MBTI en LIFO.

Jouw tevredenheid over jouw persoonlijk rendement stemmen wij met je af in een evaluatie. Je kunt bij ons terecht voor toepassings- of vervolgvragen. Duurzaamheid is immers ons uitgangspunt.

De trainer

Vanuit de benodigde professionele afstand heeft de trainer een hoge betrokkenheid met jou en jouw leerproces. Het is een specialist met een hoge mate van affiniteit met de training. Jouw trainer faciliteert, levert input, confronteert waar nodig en is altijd gericht op jouw optimale resultaat.

Onze eigen kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. Trainers wisselen ervaringen uit en houden elkaar scherp. Jouw mondelinge en schriftelijke evaluaties vormen hiervoor belangrijke input. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, waarin wij een zelfde leerproces doorlopen als jij. Vanuit ons eigen leren blijven wij duurzaam jouw partner in ontwikkeling.

We zijn trots op de vele mooie reacties die oud-deelnemers delen op Springest. Lees hier hoe anderen een training bij Schoonderwoerd hebben ervaren.

NRTO

Schoonderwoerd is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en opleiding). Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Dit zijn eisen op het gebied van transparantie over producten & diensten, helderheid over leeruitkomsten, deskundigheid docenten, trainers en adviseurs, het op orde hebben van processen en het streven naar continue verbetering.

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

MVO

Schoonderwoerd werkt samen met Impact a la Carte. Een organisatie die trainingen combineert met bijdragen aan de maatschappij. Via Impact a la Carte doe je nieuwe competenties op en breng je deze direct in de praktijk in een maatschappelijk betrokken omgeving, zoals een stichting. Een mooi concept voor meer zingeving.Zo versterk je het leereffect én doe je iets goeds voor de maatschappij.

 

 

icon-play icon-price icon-category close icon-arrowlong wiggle wiggle icon-download icon-training icon-arrow icon-attendees icon-calendar icon-check-orange icon-check-white icon-copylink logo-linkedin logo-twitter logo-facebook icon-download icon-dropdown-black icon-dropdown-orange logo-bf logo-gi logo-il logo-tt logo-ty