Persoonlijk leiderschap – En nu ik van binnen uit leer te handelen

Je dient door te doen wat jou tot leven brengt. Want wat de wereld nodig heeft is mensen die tot leven zijn gekomen. – Howard Thurman

Duur 3 of meer dagen
Soort training Klassikaal
Max. aantal deelnemers 12
Investering € 3420 (alles inbegrepen excl. BTW)
Categorie Persoonlijke effectiviteit
Programma Persoonlijk leiderschap - de volgende stap
Overzicht

We leven in een tijd waarin er veel vragen zijn rond gezondheid, leven en werk. Wellicht verandert er in deze tijd ook veel in jouw leven en loop je rond met vragen en wensen die je steeds voor je uitschuift. We werken veel van buiten naar binnen. In deze training ga je van binnen naar buiten aan de slag en begin je met de volgende stap in je leven en/of werk vanuit bezieling.
Je weet behoorlijk goed hoe je in elkaar zit en komt (te) weinig in actie. Je wacht af hoe het met je werk en je leven gaat, terwijl jouw energie er al langer uit is en je van binnen steeds leger voelt. Tegelijkertijd wil je van alles en blijf je jezelf verhalen vertellen als ‘te druk’, ‘nu niet het goede moment’ of andere redenen om niet in actie te komen. Of je weet niet wat je wilt in je werk en leven en wacht op de oplossing van buiten.

Als er ooit een tijd was om het anders te doen, is het nu! En we hebben te leren niet alleen op ons denken te vertrouwen en meer van binnen naar buiten te leren werken en handelen vanuit ons hart en lichaam. Dit programma gebruikt het onbewuste potentieel wat in jou ligt te wachten om naar geluisterd te worden en werkt vanuit systemische achtergrond zowel in jezelf als jij in relatie met het familiesysteem waar je uit voortkomt. Dit programma gaat niet over aanleren, maar eerder over afleren èn hoe je je volle potentiële kracht kan ervaren voorbij onbewuste loyaliteiten en ingeprente verhalen over jezelf. Dit onbenut potentieel ga je leren in te zetten voorbij angst, verleiding, schuld en schaamte om vervolgens te gaan doen en te ervaren. Je leert ruimte te maken in je eigen gecreëerde gevangenis van jouw denken en overtuigingen over hoe je werk en je leven zou moeten gaan en je begint van binnen naar buiten je volgende stap te creëren. We helpen je herinneren wat er in je hart leeft en naar die stem in je lichaam te leren luisteren op te gaan handelen.

Kies om te beginnen aan de volgende stap

Wat nou als het komend jaar jouw jaar wordt waarin jij jezelf volledig tot leven brengt? Welke deur gaat er voor jou open? Wat als veel mogelijk is, waar verlang je dan ten diepste naar? Dit is een programma waarin jij jouw meest levendige keuzes maakt vanuit wat ten diepste in je leeft, onderweg leert en realiseert. In deze training word je voorbij je denken gebracht en vanuit zijnservaring en handelen begin je vanzelf je eigen weg te bewandelen. Jij gaat concreet vorm geven hoe jij dat wilt. Je leert luisteren naar het onbewuste potentieel in jou en leert ook te luisteren naar wat kind-delen in jezelf willen en naar verlangen. Je loopt als het ware over de brug naar jouw toekomst, terwijl je hem bouwt.
We gaan resultaatgericht aan de slag met hetgeen je (al langer) wilt, wat je daarvoor doet en alles waar je nu voor jezelf de belemmering bent. Kortom: de vrijheid terugvinden om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat jij ten diepste werkelijk naar verlangt en jou plezier geeft.

Inhoud programma

Het programma ‘En nu ik van binnen uit leer te handelen’ gaat er vanuit dat jij al behoorlijke zelfkennis en zelfinzicht hebt opgedaan, bijvoorbeeld door training of andere ervaringen. Is het voor jou tijd om je onbenut en onbewust potentieel wakker te maken voorbij wat je al kende, wist of dacht over jezelf en heb je zin om vitale keuzes in je leven te maken en werk te realiseren? Dan is dit een programma voor jou!

Gedurende zes maanden ga je jouw vitale levenskeuzes leren vormgeven, door te handelen en diepgaand te leren wat wel en niet werkt voor jou. Het eerste blok bestaat uit twee dagen met een avond deel en overnachting. We gaan aan de slag met vier pijlers:

1. Van buiten naar binnen op zoek naar onbewust potentieel
Welke potentie en kwaliteiten je van nature hebt meegekregen? Welk verborgen en onbewust potentieel ligt er in jou te wachten om wakker te worden. Je onderzoekt je eigen natuurlijke kracht en bent nieuwsgierig naar wat het leven je geeft en heeft gegeven tot nu toe. Je luistert naar kind-delen in jezelf waar je je leven lang niet naar hebt kunnen of willen luisteren en onderzoekt waar je lichaam en hart wakker en tot leven van komen. Je destilleert aan welke belangrijkste waarde(n) je trouw wilt zijn en maakt daar concreet je eigen recept voor levendig handelen en leren.

2. Ruimte maken en deur open zetten
Je maakt ruimte en geeft richting aan de voor jouw mogelijkheid om jouw leven en werk vorm te geven in de (nabije) toekomst vanuit je hart en lichaam en voorbij je “normale” denken en gangbare patronen. Door te leren kiezen maak je ruimte om uit je eigen mentale gevangenis te stappen die jezelf hebt gecreëerd gedurende je leven en werk.

3. Kracht gebruiken en steun creëren voor nieuwe mogelijkheden
Welke beweging wil je realiseren en welke steun en support heb je daarbij nodig? Wel zèlf doen en niet alléén realiseren. Je creëert zicht op hoe je innerlijke krachtenveld is aangelijnd op de richting en ruimte die jij wilt maken.

4. Beweging in handelen vormgeven vanuit je levensbron en al doende leren
Elke maand opnieuw leg je de weg van binnen naar buiten af. En nu ik van binnen uit leer te handelen begint weer opnieuw. Zo raakt de weg van binnen naar buiten waarnemen, ervaren, waarderen, kiezen en handelen ingesleten en ontstaat elke maand weer een mogelijkheid tot kiezen en handelen wat voortbouwt op eerder gezette stappen.

Hierdoor ontwikkel je meer soepelheid en dieper waarnemen van binnen naar buiten ipv de starheid en strengheid die wij allemaal erg goed kennen. Daarna ga je vanuit je gekozen richting acties bedenken en doen zodat je nog beter leert over wat wel en niet werkt voor jou. Na drie en zes maanden kom je als groep weer bij elkaar en tussentijds heb je contact met je buddy en twee coachgesprekken met een van de trainers om je keuzes en handelen steeds verfijnder vorm te geven.

Het resultaat

Het programma En nu ik van binnen uit leer te handelen levert de volgende resultaten op:
• In 6 maanden stappen zetten die je tot nu niet hebt willen, kunnen of durven zetten;
• In 6 maanden leer je een weg van binnen naar buiten te ontdekken vanuit je levendig potentieel en leer je meer te herinneren wat je vanuit je hart wilt te volgen dan wat je denken je vertelt;
• Een manier van waarnemen, waarderen, kiezen, handelen en leren, waar je daarna zelfstandig mee verder kan;
• Vanuit jouw eigen volle potentie van binnen naar buiten durven kiezen, handelen en leren vormgeven
• Beter in staat te luisteren naar kind-delen in jezelf die je herinneren wat jou tot leven wekt en wie je ten diepste wilt zijn en wat je wilt betekenen in de wereld om je heen

De volgende onderwerpen worden behandeld

  • Doelen stellen voor het komende halfjaar;
  • Hoe zorg je voor acties met impact voor elke 30 dagen?;
  • Succesvol handelen en onderweg leren;
  • Coaching;
  • Reflecteren op jezelf.
De trainers Deze training wordt gegeven door
Investering

Waar betaal je voor?

Training
€2950
Materiaal
€20
Accommodatie
€450
Totaal
€3420

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

icon-play icon-price icon-category close icon-arrowlong wiggle wiggle icon-download icon-training icon-arrow icon-attendees icon-calendar icon-check-orange icon-check-white icon-copylink logo-linkedin logo-twitter logo-facebook icon-download icon-dropdown-black icon-dropdown-orange logo-bf logo-gi logo-il logo-tt logo-ty