Koers Check

1 Wat is de Koers Check?

De Koers Check is een effectief en efficiënt hulpmiddel om richting te geven aan duurzame organisatie en talent ontwikkeling. Een combinatie van persoonlijke interviews en een op de organisatie afgestemde digitale vragenlijst leveren  snel  en tegen beperkte kosten inzicht in de sterke- en ontwikkelpunten van uw organisatie/deel van de organisatie/team. De rapportage en het daarop gebaseerde plan van aanpak zijn een uitstekende basis om de organisatie naar de toekomst te loodsen. De Koers Check is inmiddels succesvol ingezet bij Sodexo, een toonaangevende caterings- en serviceorganisatie.

2 Inhoud: Waarom de Koers Check?

- Is uw organisatie op de goede koers voor de toekomst?
- Zijn uw medewerkers in staat mee te groeien met de komende ontwikkelingen?
- Vult uw management zijn rol goed in?
- Investeert u uw opleidingsbudget effectief?
- Wordt er goed gecommuniceerd en samengewerkt?
- Leveren afdelingen wat er van ze wordt verwacht?

Actuele vragen in een dynamische wereld waarin onophoudelijk 'alles' verandert. Veranderingen waarvan zeker is dat ze gaan plaatsvinden maar waarvan de planning en impact zich moeilijk laten voorspellen.
Alleen organisaties  die anticiperen op  veranderingen, kwaliteit leveren en zich creatief  aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zijn blijvend succesvol. Om dit te managen is het noodzakelijk te onderzoeken of de organisatie, inclusief de medewerkers en het management, in staat zijn om de organisatie doelstellingen voor de toekomst  te realiseren. De Koers Check is speciaal ontwikkeld om de personele aspecten van organisaties snel en effectief in beeld te brengen. De Koers Check is daardoor een betrouwbare basis voor duurzame organisatie en talent ontwikkeling en helpt de beste investeringen voor de toekomst te doen.


3 Waarvoor kun je de Koers Check inzetten?

De Koers Check is geschikt  voor ontwikkelings- en opleidingstrajecten, cultuurverandering, reorganisaties en specifiek maatwerk. De Koers Check is heel flexibel en daarom snel en eenvoudig aan te passen aan verschillende vragen en omstandigheden verbonden met duurzame organisatie en talent ontwikkeling.
De Koers Check is daarbij in te zetten als start-, tussen- en eindmeet instrument.

4 Wat levert de Koers Check?

De Koers Check  geeft onafhankelijk en objectief inzicht in uw organisatie. Dat betekent:
- Inzicht in ontwikkelgebieden.
- Inzicht in de continuïteitskansen.
- Inzicht in de wendbaarheid.

Op basis van deze kennis kunt u:
- Uw duurzame organisatie en ontwikkelingsbeleid inrichten.
- Reorganisatiekosten beperken.
- Uw scholings- en ontwikkelingsbudget effectief inzetten.
- Ervoor zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plaats werkt.
- Uw winstgevendheid versterken.
- Uw organisatie een bewustwordings slag laten maken.

5 Hoe werkt de Koers Check?

- Intake: Een Koers Check onderzoek begint met een intake gesprek met de opdrachtgever.
In dit intake gesprek wordt de doelstelling voor het Koers Check onderzoek vastgesteld. Ook worden de belangrijke knelpunten en 'omgevingsfactoren' geïnventariseerd en besproken.

- Interviews: Als volgende stap vinden er persoonlijke en individuele interviews plaats met een aantal 'sleutelspelers'.
 
- Digitale vragenlijst: Op basis van de intake en de interviews worden één of meerdere digitale vragenlijsten gemaakt en verspreid onder de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een vragenlijst voor medewerkers en één voor managers of verschillende vragenlijsten voor meerdere afdelingen. De digitale vragenlijst richten wij zo in dat alle KPI’s die de Koers Check onderzoekt door meerdere vragen afgedekt worden. Zo ontstaat een betrouwbare score per KPI.

De Koers Check onderzoekt standaard 9  KPI’s:
1. Medewerker wendbaarheid/ Flexibiliteit.
2. Actualiteit van de kennis en ervaring.
3. Vitaliteit.
4. Management wendbaarheid/ Flexibiliteit.
5. Visie en strategie.
6. Soft skills.
7. Leeftijdsopbouw afdelingen en locaties.
8. Cultuur/ ethos/ normen/ waarden.
9. Organisatie structuur.

Omdat de Koers Check altijd aangepast wordt aan de specifieke organisatie behoeften kunnen er eenvoudig KPI’s vervangen of toegevoegd worden.

Voor alle interviews en vragenlijsten geldt dat wij volstrekte vertrouwelijkheid richting de deelnemers garanderen. Uit de rapportage zal nooit duidelijk worden wie welke antwoorden en informatie heeft gegeven.

Als dat noodzakelijk is wordt er buiten de interviews en vragenlijsten om nog aanvullend onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld om toekomstige ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren beter in beeld te brengen.

- Rapportage, wij leveren:
- Een digitaal dashboard gebaseerd op de digitale vragenlijsten.
- Een geschreven rapportage gebaseerd op intake, interviews, digitale vragenlijst(en) en eventueel
  aanvullend onderzoek.
 
In de rapportage vindt u de uitslagen, conclusies en aanbevelingen om de gevonden ontwikkelpunten
aan te pakken. De rapportage wordt door ons met u doorgesproken. Eventueel verzorgen wij ook presentaties voor u over de rapportage.

- Plan van aanpak: wij  kunnen met u een plan  maken om de gevonden knelpunten op te lossen.
Dit varieert van een advies over in te zetten interventies tot volledig projectmanagement.

- Vervolg onderzoek:
de Koers Check wordt bij voorkeur ingezet voorafgaand aan een project. Daarmee wordt een begin meting gerealiseerd. Natuurlijk is het belangrijk om tijdens het project de vorderingen te meten (en evt. projectaanpassingen te doen) en  na afronding de behaalde resultaten vast te stellen. De Koers Check is op basis van de startmeting eenvoudig aan te passen en inzetbaar als tussen- en eindmeting.

6. Investering:

Tijd: 
De minimale doorlooptijd voor een Koers Check start onderzoek is 3 weken.
Kosten: De kosten voor een Koers Check start onderzoek zijn  mede afhankelijk van het aantal interviews,
het aantal  verschillende digitale vragenlijsten en specifiek maatwerk. In de regel kunnen wij een Koers Check start onderzoek realiseren voor een bedrag beneden de € 5000.

7. Contact:

Wilt u meer weten over de toepassingsmogelijkheden voor u van de Koers Check neem dan contact op met: Peter Lammerschop, E: Peterlammerschop@Schoonderwoerd.nl, M: 06 11 78 59 26

1 Wat is de Koers Check?

De Koers Check is een effectief en efficiënt hulpmiddel om richting te geven aan duurzame organisatie en talent ontwikkeling. Een combinatie van persoonlijke interviews en een op de organisatie afgestemde digitale vragenlijst leveren  snel  en tegen beperkte kosten inzicht in de sterke- en ontwikkelpunten van uw organisatie/deel van de organisatie/team. De rapportage en het daarop gebaseerde plan van aanpak zijn een uitstekende basis om de organisatie naar de toekomst te loodsen. De Koers Check is inmiddels succesvol ingezet bij Sodexo, een toonaangevende caterings- en serviceorganisatie.

2 Inhoud: Waarom de Koers Check?

- Is uw organisatie op de goede koers voor de toekomst?
- Zijn uw medewerkers in staat mee te groeien met de komende ontwikkelingen?
- Vult uw management zijn rol goed in?
- Investeert u uw opleidingsbudget effectief?
- Wordt er goed gecommuniceerd en samengewerkt?
- Leveren afdelingen wat er van ze wordt verwacht?

Actuele vragen in een dynamische wereld waarin onophoudelijk 'alles' verandert. Veranderingen waarvan zeker is dat ze gaan plaatsvinden maar waarvan de planning en impact zich moeilijk laten voorspellen.
Alleen organisaties  die anticiperen op  veranderingen, kwaliteit leveren en zich creatief  aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zijn blijvend succesvol. Om dit te managen is het noodzakelijk te onderzoeken of de organisatie, inclusief de medewerkers en het management, in staat zijn om de organisatie doelstellingen voor de toekomst  te realiseren. De Koers Check is speciaal ontwikkeld om de personele aspecten van organisaties snel en effectief in beeld te brengen. De Koers Check is daardoor een betrouwbare basis voor duurzame organisatie en talent ontwikkeling en helpt de beste investeringen voor de toekomst te doen.


3 Waarvoor kun je de Koers Check inzetten?

De Koers Check is geschikt  voor ontwikkelings- en opleidingstrajecten, cultuurverandering, reorganisaties en specifiek maatwerk. De Koers Check is heel flexibel en daarom snel en eenvoudig aan te passen aan verschillende vragen en omstandigheden verbonden met duurzame organisatie en talent ontwikkeling.
De Koers Check is daarbij in te zetten als start-, tussen- en eindmeet instrument.

4 Wat levert de Koers Check?

De Koers Check  geeft onafhankelijk en objectief inzicht in uw organisatie. Dat betekent:
- Inzicht in ontwikkelgebieden.
- Inzicht in de continuïteitskansen.
- Inzicht in de wendbaarheid.

Op basis van deze kennis kunt u:
- Uw duurzame organisatie en ontwikkelingsbeleid inrichten.
- Reorganisatiekosten beperken.
- Uw scholings- en ontwikkelingsbudget effectief inzetten.
- Ervoor zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plaats werkt.
- Uw winstgevendheid versterken.
- Uw organisatie een bewustwordings slag laten maken.

5 Hoe werkt de Koers Check?

- Intake: Een Koers Check onderzoek begint met een intake gesprek met de opdrachtgever.
In dit intake gesprek wordt de doelstelling voor het Koers Check onderzoek vastgesteld. Ook worden de belangrijke knelpunten en 'omgevingsfactoren' geïnventariseerd en besproken.

- Interviews: Als volgende stap vinden er persoonlijke en individuele interviews plaats met een aantal 'sleutelspelers'.
 
- Digitale vragenlijst: Op basis van de intake en de interviews worden één of meerdere digitale vragenlijsten gemaakt en verspreid onder de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een vragenlijst voor medewerkers en één voor managers of verschillende vragenlijsten voor meerdere afdelingen. De digitale vragenlijst richten wij zo in dat alle KPI’s die de Koers Check onderzoekt door meerdere vragen afgedekt worden. Zo ontstaat een betrouwbare score per KPI.

De Koers Check onderzoekt standaard 9  KPI’s:
1. Medewerker wendbaarheid/ Flexibiliteit.
2. Actualiteit van de kennis en ervaring.
3. Vitaliteit.
4. Management wendbaarheid/ Flexibiliteit.
5. Visie en strategie.
6. Soft skills.
7. Leeftijdsopbouw afdelingen en locaties.
8. Cultuur/ ethos/ normen/ waarden.
9. Organisatie structuur.

Omdat de Koers Check altijd aangepast wordt aan de specifieke organisatie behoeften kunnen er eenvoudig KPI’s vervangen of toegevoegd worden.

Voor alle interviews en vragenlijsten geldt dat wij volstrekte vertrouwelijkheid richting de deelnemers garanderen. Uit de rapportage zal nooit duidelijk worden wie welke antwoorden en informatie heeft gegeven.

Als dat noodzakelijk is wordt er buiten de interviews en vragenlijsten om nog aanvullend onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld om toekomstige ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren beter in beeld te brengen.

- Rapportage, wij leveren:
- Een digitaal dashboard gebaseerd op de digitale vragenlijsten.
- Een geschreven rapportage gebaseerd op intake, interviews, digitale vragenlijst(en) en eventueel
  aanvullend onderzoek.
 
In de rapportage vindt u de uitslagen, conclusies en aanbevelingen om de gevonden ontwikkelpunten
aan te pakken. De rapportage wordt door ons met u doorgesproken. Eventueel verzorgen wij ook presentaties voor u over de rapportage.

- Plan van aanpak: wij  kunnen met u een plan  maken om de gevonden knelpunten op te lossen.
Dit varieert van een advies over in te zetten interventies tot volledig projectmanagement.

- Vervolg onderzoek:
de Koers Check wordt bij voorkeur ingezet voorafgaand aan een project. Daarmee wordt een begin meting gerealiseerd. Natuurlijk is het belangrijk om tijdens het project de vorderingen te meten (en evt. projectaanpassingen te doen) en  na afronding de behaalde resultaten vast te stellen. De Koers Check is op basis van de startmeting eenvoudig aan te passen en inzetbaar als tussen- en eindmeting.

6. Investering:

Tijd: 
De minimale doorlooptijd voor een Koers Check start onderzoek is 3 weken.
Kosten: De kosten voor een Koers Check start onderzoek zijn  mede afhankelijk van het aantal interviews,
het aantal  verschillende digitale vragenlijsten en specifiek maatwerk. In de regel kunnen wij een Koers Check start onderzoek realiseren voor een bedrag beneden de € 5000.

7. Contact:

Wilt u meer weten over de toepassingsmogelijkheden voor u van de Koers Check neem dan contact op met: Peter Lammerschop, E: Peterlammerschop@Schoonderwoerd.nl, M: 06 11 78 59 26