Eigenaarschap op hoog niveau

Eigenaarschap nemen we allemaal, vooral in tijden van succes en wind in de rug. Maar in tijden van falen en tegenwind is het al een stuk minder druk op het speelveld en schuilen we liever op de tribune. Eigenaarschap is daarmee een veelbesproken en paradoxaal onderwerp: iedereen wil het hebben, behalve als je het juist kan gebruiken om te groeien.

Case Eigenaarschap
Uitdaging

Bij een universiteit in Nederland viel een rapport van de auditcommissie in de bus. Niet langer meer een topstatus, maar gezakt naar een bijna-top status. Dat kon toch niet waar zijn? De commissie had het vast fout. Niemand zag het aankomen. Het schortte aan eigenaarschap bij het incasseren van tegenslag.

De universiteit riep de hulp in van Schoonderwoerd om het eigenaarschap op niveau te brengen, zodat (op eigen kracht) de vertrouwde topstatus weer kon worden veroverd.

 

Programma

Hoe hebben we het aangepakt?

Voor de gehele afdeling hebben we een korte serie aan teamworkshops ontwikkeld met beknopte theorie, pakkende oefeningen en een einddoel.

Van laat maar naar toe maar

Tijdens de teamworkshops zochten we samen met de teamleden naar de antwoorden op vragen als:

  • Wat is eigenaarschap nou eigenlijk?
  • Waarom zou iemand eigenaarschap wel of niet willen?
  • Hoe scoren jullie als afdeling op eigenaarschap?
  • Wat is de invloed van de context (jullie systeem) op eigenaarschap?
  • Wat dienst er te veranderen, zodat het eigenaarschap kan worden vergroot?
20 februari 2020
"Mooie vertaling van een abstract probleem in een concreet traject met oefeningen en casuïstiek" / "Laten we blijven werken aan de borging hiervan"
Deelnemers
Resultaat

Het effect voor de organisatie

Eigenaarschap werd de sleutel naar resultaat. Men erkende de eigen rol, en ook de belemmerende functie van de omringende context kwam aan bod. De blik werd meer naar buiten gericht in plaats van naar binnen. Collectief werd er gesignaleerd dat er te weinig tijd werd vrijgemaakt om met elkaar aan ontwikkeling te werken.

Contact

Neem contact met ons op

Is het thema eigenaarschap ook in jouw organisatie onderwerp van gesprek, of wordt het juist tijd dat dat het wordt? Neem contact met ons op via 030 – 293 48 99 of info@schoonderwoerd.nl en maak gebruik van onze ervaring.

icon-play icon-price icon-category close icon-arrowlong wiggle wiggle icon-download icon-training icon-arrow icon-attendees icon-calendar icon-check-orange icon-check-white icon-copylink logo-linkedin logo-twitter logo-facebook icon-download icon-dropdown-black icon-dropdown-orange logo-bf logo-gi logo-il logo-tt logo-ty